previous pauseresume next

تبریک عید سعید فطر

خداوندا! در این روز عید فطرمان که براى مؤمنان روز عید و خوشحالى و براى مسلمانان روز اجتماع و گردهمائى قرار دادى از هر گناهى که مرتکب شده‏‌ایم و هر کار بدى که کرده‏‌ایم و هر نیت ناشایسته‏‌اى که در ضمیرمان نقش بسته است‏ به سوى تو باز مى‏‌گردیم و توبه مى‏‌کنیم. توبه‏‌اى که در آن بازگشت‏ به گناه هرگز نباشد و بازگشتى که در آن هرگز روى آوردن به معصیت نباشد.بارالها! این عید را بر تمام مؤمنان مبارک گردان و در این روز، ما را توفیق بازگشت‏ به سویت و توبه از گناهان عطا فرما.سرپرست بیمارستان حضرت محمد(ص) میمه         دکتر خلیل امیرزاده